ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2563
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 มกราคม 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม.30
จำนวนการดู 98 ครั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 44
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 44
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.