โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนร่วมขบวนเเห่บุญลอมข้าวใหญ่ อ.บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนร่วมขบวนเเห่บุญลอมข้าวใหญ่ อ.บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน สพม.30
จำนวนการดู 113 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนร่วมขบวนเเห่บุญลอมข้าวใหญ่ อ.บ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี
โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนร่วมขบวนเเห่บุญลอมข้าวใหญ่ อ.บ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.