โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประกาศเจตนารมณ์โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประกาศเจตนารมณ์โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 222 ครั้ง
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประกาศเจตนารมณ์ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประกาศเจตนารมณ์ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภานักเรียน

 

ภาพโดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

 

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.