วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

กิจกรรมโรงเรียนสามหมอวิทยา โครงการ " คบจ.ส่งเสริมเยาวชนปลูกไผ่มงคลหน้าฝนปีนี้"

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่โดย สามหมอวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 88 ครั้ง
-
-
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.