โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ถ่ายทำ VTR
วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ถ่ายทำ VTR

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม สพม.30
จำนวนการดู 83 ครั้ง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  สพม.30 ลงพื้นที่ถ่ายทำ VTR ถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 สพม.30 ลงพื้นที่ถ่ายทำ VTR ถอดบทเรียนโรงเรียนที่มีนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562
คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม
ข่าวกิจกรรม รร.ในสังกัด ล่าสุด

© Copyrights 2018. All rights reserved.