วิสัยทัศน์ :: สร้างคนดี มีปัญญา พึ่งพาตนเอง    ค่านิยมองค์กร :: มุ่งผลสัมฤทธิ์ แนวคิดใหม่ บริการด้วยใจ โปร่งใสสะอาด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
หน้าแรก   >   ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด   >

มอบรางวัลการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2020

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
เผยแพร่โดย โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา สพม.30
จำนวนการดู 174 ครั้ง
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยามอบรางวัลการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2020
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยามอบรางวัลการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2020

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาได้จัดพิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2020

ภาพโดยนางสาวนราภรณ์ ดวงมณี

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

© Copyrights 2018. All rights reserved.