++|(e-Bamnan) ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญ : โดย!..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30|++Home Administrator
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)  :   
เลือกรายงานบัญชี รับ - จ่าย เงินบำนาญ ประจำ  :   -> 
-> กรุณากรอกเลขบัญชีธนาคารด้วย <-


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
393/2 หมู่ 9 ชุมชนขี้เหล็กใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000